500.000 PULEDRI IN GESTAZIONE (ESISTENZIALISMO-SURRAZIONALE) PHOTOGRAPHIC SERIES 2007

500.000 Puledri in Gestazione (Esistenzialismo-Surrazionale) Photographic Series 2007

500.000 Puledri in Gestazione (Esistenzialismo-Surrazionale) Photographic Series 2007